Beszámoló a MCSSZF 2018. őszi üléséről

Október első hétvégéjén tartotta a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma közgyűlését Sátoraljaújhelyen. A Fórum célja – amelynek ez a találkozás egy fontos állomása volt -, a magyar testvér szövetségek elvi és gyakorlati cserkésztevékenységének összehangolása, a magyar identitás erősítése. A gyűlésen képviseltette magát minden magyar cserkészszövetség, működjön bármely pontján is a világnak. 

A háromnapos találkozó első napján a Zempléni kalandparkot, Sátoraljaújhely Városházát és Levéltárát tekintette meg a társaság. A Fórum ülése péntek délután vette kezdetét a szövetségek féléves beszámolóinak ismertetésével. Ezt követte Sátoraljaújhely város polgármesterének Szamosvölgyi Péternek, – aki maga is cserkésztiszt, – előadása a „Cserkészet és a város” címmel.

Szombaton számos fontos kérdés került megvitatásra. A résztvevők meghallgatták annak a felmérésnek az eredményét, amely magyar cserkészet vezetőképzéseinek a céljait hasonlította össze. A résztvevők megállapították, hogy a testvérszövetségek célkitűzései, az előforduló hangsúlybeli különbségek ellenére rendkívül hasonlóak.

A gyűlés elhatározta a közös vezetőképzési naptár összeállítását, amely tartalmazza a segédtisztképzés, cserkésztiszti tanfolyamok helyét, időpontját és speciális jelentkezési feltételeit. A cserkészvezetők megvitatták a „Határtalanul táborok” a cserkészet számára nyújtott lehetőségeit, meghatározták a következő félév céljait és programjait.

Október 6-a lévén a cserkészvezetők küldöttsége a várossal együtt tisztelgett a 15. aradi vértanú, Kazinczy Lajos ezredes emléke előtt, a Széphalmi Kazinczy-mauzóleumnál. A megemlékezésen az Összmagyar Cserkésziroda igazgatója, Dr. Virág András mondott beszédet és a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma közös koszorúját is elhelyezték. Késő délután a nap zárásaként a cserkészvezetők felzarándokoltak a 100. országzászlóhoz. A tartalmas hétvége vasárnap, a Piarista templomban tartott szentmisével zárult.

A program a Lépj át a határaidon! projekt finanszírozásában valósult meg.