Sosem késő cserkésszé válni!

A Felnőttképzésről

Az MCSSZ megújult felnőttképzéséről, terveikről és módszertanukról olvassátok el Kuti Veronika csst. (1604.) csapatmentorral készített interjúnkat.

MCSSZ: Mi pontosan a Felnőttképzés célja, miért látta szükségesnek a csapatmentor-hálózat egy új képzés-jellegű program bevezetését?

Kuti Veronika:A Felnőttképzés ötlete az alakuló csapatok speciális igényére való válaszként született meg. Azok a helyek, ahol „hideg indítású” csapatok alakulnak, azaz nem egy tapasztalt és képzett cserkészvezető indít csapatot, hosszú utat járnak be, mire megkezdődhet a konkrét cserkészmunka, csapatalapítás. Először az alapító felnőtteknek kell cserkésszé válni, megismerkedni a cserkészmozgalom lényegével, a csapatalapítás folyamatával, egy csapat működtetésével, majd végigmenni a szükséges vezetőképzőkön. A Felnőttképzés ebben lehet egy első lépés, ahol megtapasztalják a cserkészet alapélményét, kicsit talán be is pótolják mindazt, ami a benne felnövő fiataloknak már megvan, illetve fel is készít a vezetőképzők műfajára.

Ehhez a célcsoporthoz jött még hozzá azok igénye, akik egy már meglévő cserkészcsapathoz csatlakoznának felnőttként (jellemzően kis csapatok kevés erőforrással, kevés vezetővel), meg azoké, akik 10-20 éve fiatalként cserkészek voltak, aztán kiestek a mozgalomból, esetleg megszűnt a csapatuk, de most szeretnének visszakapcsolódni, felzárkózni, újra tisztázni az alapokat.

MCSSZ: Miben különbözik ez a TÁMOP idején beindított Alapképzéstől? Miért nem azt fejlesztitek tovább?

KV:Ahogy én látom az Alapképzést, annak más a célja. (Kerületi vezetőtisztként láttam egyet, ami nálunk, a hatodik kerületben valósult meg, illetve unokatestvérem végzett el egyet Budapesten.) Az Alapképzés inkább a népszerűsítést szolgálja, az alapdokumentumában is megfogalmazza, hogy nem része, nem helyettesíti az újoncpróbát. Voltak, akik az Alapképzés után váltak cserkésszé, de nem mindenki, hiszen nem ez volt a célja. A Felnőttképzés ezzel szemben azoknak szól, akik már határozott szándékkal bírnak, már megkezdődött egy csapatalapítási (vagy bekapcsolódási) folyamat. Ezért sem hirdettük meg az első képzéseket nyilvánosan, hanem azokat kerestük meg, akik már kapcsolatban voltak a kerületi elnökségekkel, csapatparancsnokokkal, vagy a helyi csapatmentorral.

Mindkét célnak van létjogosultsága, így nem az Alapképzést akartuk átalakítani. Még ha a két képzés tematikájában vannak is átfedések, fontos, hogy a Felnőttképzés nem azonos az Alapképzéssel. Ezért is eltérő az elnevezés.

MCSSZ: Hogyan született meg a Felnőttképzés elnevezése?

KV:Mivel a csapatmentor-hálózat nem csak az MCSSZ-ben, hanem a teljes Kárpát-medencében működik, együtt dolgozunk a határon túli mentorokkal a Felnőttképzésen is, egységes nevet szerettünk volna. Több név is szóba jött a kezdeteknél, de mivel a Vajdasági Szövetségben a Felnőttképzés már bejáratott elnevezés ezzel a céllal, azt gondoltuk, akkor vagyunk hűek az egyenlő együttműködéshez, ha átveszünk egy kialakult nevet tőlük. Egyébként is az a két vajdasági mentor van bent a projektcsapatban, akiket a Felnőttképzés fejlesztésének fókuszával bízott meg csapatmentorként a saját Szövetségük.

MCSSZ: Mi történt eddig a Felnőttképzésben?

KV:Az igényfelmérés után meghatároztuk: hol is a helye a kialakítandó képzésnek az eddigiek között? Úgy fogalmaznék, valahol az Alapképzés és a 18+-os ŐVVK között látjuk a helyét, ezért már a tervezés során törekedtünk arra, hogy a képzési anyag is ehhez igazodjon: adjunk alapot a csapatalapítóknak, de ne menjünk bele a vezetőképzők anyagába, ne vegyük el az ő kenyerüket. Ugyanakkor bekerült az újoncpróbára, fogadalomra való felkészülés támogatása is, hiszen a jelöltjeink nagy része még ez előtt áll, de kevés csapatnak van kapacitása vagy tapasztalata a felnőttek újoncpróbáztatására.

A tervezés után pedig három helyszínen el is indult a Felnőttképzés: Vajdaságban, a III. kerületben, és a IV-VI. kerületben, közösen. Az első hétvégék zajlottak le eddig minden helyszínen, és nagyon jók az első tapasztalatok.

MCSSZ: Terveztek a közeljövőben újabb helyszíneket is?

KV:Ebben a cserkészévben már nem. Egyrészt a hivatásos mentoroknak van idejük olyan tempóban dolgozni, hogy a tervekből rögtön megvalósítás is legyen, mert a nagyszámú alakuló csapat igénye már idén kívánta a képzések elindítását. Viszont a projekt utáni fenntarthatóság miatt már most fontosnak tartjuk, hogy minden képzésben dolgozzanak önkéntesek is, de nekik egyébként is korlátozott energiájuk van újabb feladatok vállalására.

Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a pilot-verziók lefutása után összegezzük a tapasztalatainkat, feljegyezzük a jó tapasztalatotokat és szükséges változtatásokat is. Az első év után egy részletes dokumentumban akarjuk rögzíteni a célokat, képzési anyagot, módszereket, tapasztalatokat, hogy aztán egyben adjuk át a mozgalomnak a Felnőttképzést, mint lehetséges eszközt.

Ezért egyelőre türelmet kérünk azoktól a kerületektől és határon túli Szövetségektől, ahol nem indult a képzés ebben az évben. Jövő augusztus-szeptember táján egy kipróbált, komplett módszert kapnak majd a kezükbe, ami hosszú távon hatékonyabb lesz, mint ha most terhelnénk túl egyszerre mindenhol a kapacitásainkat.

MCSSZ: Milyen módszerrel és képzési anyaggal dolgozik a Felnőttképzés?

KV:Fontos prioritás volt, hogy a képzés maga is a cserkészmódszer elemeivel működjön, kiemelten a cselekedve tanulás elvével. Így a képzési hétvégék a sajátélményre, gyakorlati képzésre építenek. A frontális képzéseket amennyire csak lehet, elkerüljük. Azokat az elméleti alapokat, amiket mégiscsak jó ilyen direkt módon átadni, azokat rövid, online videók formájában készítjük el. Így a jelöltek a maguk tempójában, otthon vehetik át az alapokat, a hétvégéken pedig a konkrét kérdésekkel tudjuk folytatni. Ráadásul így a legfontosabb fogalmakat feldolgozó videók később is rendelkezésükre állhatnak, akkor vehetik elő őket újra, amikor csak szükség van rá.

A képzés témái pedig a cserkészet alapjai, a cserkészmódszer, a csapatműködés, az önkéntes szerep, a gyakorlati cserkésztudás és a cserkésztörvény-, valamint fogadalom lelkisége körül mozognak.

MCSSZ: Mennyire lesz rögzített a Felnőttképzés módszertana és tartalma?

KV:Alapvetően rugalmas rendszerben gondolkodunk, most sem teljesen egységes az, ami a három megvalósítási helyszínen történik, alkalmazkodunk az adott jelölt-csapat tapasztalatához, a helyi igényekhez. Mivel ez egy kis létszámú képzés, ez könnyen meg is valósítható: 8-18 jelölt és 2-4 képző nem csak élményében tudja megadni az őrsi működést, de egyénre szabottságában is.

A leendő alapdokumentumban rögzítünk majd alapokat, de a határozott kéréssel, hogy minden későbbi megvalósítás is alkalmazkodjon majd az aktuális helyzethez.

MCSSZ: Tudnál konkrét példát mondani erre a rugalmasságra?

KV:Például a cserkésztörténelmet érintve fontos, hogy a helyi történetekből induljunk ki. Nagyon más egy-egy kerület előtörténete az újjáalapítás előtti és utáni években, amik a mai napig is meghatározzák az eltérő működést, mintákat. A határon túli magyar cserkészet viszonyairól nem is beszélve.

Bizonyos módszerekkel még mi magunk is kísérletezünk: más-más koncepció mentén alakult például a hétvégi tábortüzek tematikája: a IV-VI. keres első hétvégén a klasszikus tábortűzi játékokkal kezdtünk, a vajdaságiak a három hétvégén három korosztályra (kcs-cserkész-kósza) szabott tábortüzet akar bemutatni, és ezt vette át a III.ker is, csak más sorrendben látta jónak a korosztályokat.

De akár a gyakorlati cserkésztudás szintezése is rugalmasságot kíván meg. Felmértük a jelentkezők eddigi tapasztalatát, és mivel rendkívül vegyes a társaság, akár egy hétvégén belül is egyszerre kell tudunk újat mutatni annak, aki alig járt még erdőben és annak, aki tavaly mászta meg a Mont Blanc-t.

MCSSZ: Mennyire megy bele a Felnőttképzés a vezetőképzésekbe? Van-e annak előnye a cserkészfelnőttek munkáját illetően, ha ismerik a vezetőképzésbeli részleteket? Javítja-e a munkájukat, vagy sem? Belezavar-e a hierarchiába, a képesítések rendszerébe, ha “beavatottakká” válnak?

KV:Mivel a jelöltjeink nagy része vezetőként lesz jelen a csapatában, készülnek a Felnőttképzés után vezetőképzőbe, sem anyagában, sem titkaiban nem leplezzük le a VK-inkat. Az alapfogalmak között természetes találkoznak például a cserkészpedagógia alapjaival, de ezek egytől-egyik a nyilvános információk között vannak. Attól, hogy itt mondjuk megtanulja, mi a cserkészmódszer öt eleme, attól még az alkalmazását, részleteit a vezetőképzésben kaphatja majd meg mindenki.

A Felnőttképzés sokkal inkább előszoba a vezetőképzőhöz: vannak hétvégék, vannak kisebb házifeladatok, nyáron mindenkinek részt kell vennie egy teljes táborban (a saját csapatánál, vagy az alakuláshoz egyébként is szükséges mentorcsapatánál), mindez ráhangolja őket arra a tempóra, ami aztán egy VK-ban lesz.

A képzés záróalkalmán egyébként tervezünk is javaslatot tenni minden jelöltnek, hogy a leendő feladataihoz mérten melyik vezetőképzőt javasoljuk. (Várhatóan a 18+-os ŐVVK és a STVK lesz ez.)

A képzési titkok megosztása a különböző vk-törzsek párbeszédében szerintem szolgálhatja a fejlesztést, de a Felnőttképzés szintjén fölösleges leleplezni ezeket az identitásképző apró titkokat. Én is fiatal felnőttként lettem cserkész, egy óvatlan pillanatban valaki elárulta az NLÁ jelentését, és csalódottságot, illetéktelenséget éreztem, hogy tudok valamit, ami olyan élményhez kötődik, amit nem éltem át. Véletlenül sem szeretnék hasonló helyzetbe hozni senkit. Ráadásul sosem tudhatjuk, valaki mikor indul neki egy vezetőképzőnek. Saját tapasztalatom, hogy család mellett is lehet STVK-t végezni, komoly önkéntes feladatokat hatékonyan ellátni.

MCSSZ: Te magad is felnőtként lettél cserkész. Miért ajánlanád más felnőtteknek is egy ifjúságnevelő mozgalomhoz való csatlakozást a szolgálat lehetőségén túl?

KV:Nehéz erre röviden válaszolni, ezer felejthetetlen történetet szeretnék ilyenkor elmondani, amit a cserkészközösségben éltem át. De talán azt emelném ki, hogy a cserkésztörvény olyan mércét ad az élethez, amiben mindig találok valami fejlődni valót, mindig kapok új inspirációt az Isten felé való növekedésre. Ráadásul nem vagyok egyedül, kapok hozzá támogató és motiváló közösséget, akikkel együtt dolgozva mindig kiderül valamiről: nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Remélem, ezt az ajándékot adhatjuk át a Felnőttképzéssel.

A program az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt finanszírozásában valósult meg.