A hagyományokra építő és modern kiadványok

A cserkészkiadványok megújításának gondolata már sok évvel ezelőtt megfogant, azonban a tényleges munkához a TÁMOP biztosított olyan kereteket, hogy belevághattunk a munkába. Éppen három évvel ezelőtt, 2013 februárjában kezdtük el a tervezési folyamatokat. Célként fogalmaztuk meg, hogy egy olyan kiadványsorozat jöjjön létre, amely külön célcsoportként kezeli a segédtiszteket, őrsvezetőket és a cserkészeket, illetve korosztályok szerint is differenciált.

Szerző: Constantinovits Milán csst (46.)

A kiadványok elkészítése lehetőséget kínált arra is, hogy a próbarendszert megújítsuk, hiszen tapasztalatunk volt, hogy rendkívül heterogén az eddigi próbarendszer használata: sok helyen saját tematika alapján folyt a cserkészmunka, sok helyen csak bizonyos elemeket vettek át. Arra törekedtünk ezért, hogy egy olyan próbarendszert hozzunk létre, amely egyrészről reflektál a minket körülvevő világra (figyelembe veszi például a digitális forradalom jelenségeit), másrészről olyan témákat is a cserkészköztudatba emel, amelyek eddig nem jelentek meg hangsúlyosan képzési rendszerünkben (gondoljunk akár a tábori higiénia vagy divat kérdésére, vagy az olyan állampolgári, közigazgatási ismeretekre, mint a betegjogok, egészségügyi intézményrendszer.) A próbarendszer újdonsága, hogy minden korosztály minden évfolyamára szabottan tartalmaz képzési anyagot, illetve hogy megjelenik benne az itt-ott már használt farkaskölyökrendszer is.

A projekt egyik újszerű eleme volt, hogy sikerült civileket is integrálni a munkafolyamatokba, így például a pszichológiai szakértőnk, Haraszti Tímea vagy az anyaggyűjtési fázisban Takács Eszter volt segítségünkre. Kifejezetten hasznosnak bizonyult a „civilek” bevonása, így nem csak egy belterjes-bennfentes cserkész nézőpont érvényesülhetett. Meglepően gyorsan kialakult az együttműködés, a közös hang, annak ellenére, hogy a cserkészpedagógiai és módszertani kérdések talán a legszakmaibbak a mi berkeinkben belül is.
Olyan – hiánypótlónak számító – területeket is sikerült beemelni a kézikönyvekbe, mint a hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatósága, a korosztályos fejlődés-lélektani modellek összefoglalása vagy épp a Magyar Ifjúság tanulmánykötetekre építve az érintett korosztályok hazai szociokulturális helyzete, és a cserkészet ezekre adható válaszai.

A kiadványok origóját az EINK megújítása jelentette. Az EINK nem csak azt tükrözi, hogy mit gondolunk cserkészetnek, illetve a cserkészetről, hanem megfogalmazza a mozgalom magyar ágának sajátos értékeit is.

A kiadványsorozat felépítését tekintve négy segédtiszti kézikönyvre épül, amelyek elsősorban az általános nevelési és módszertani irányelveket tükrözik, illetve összefoglalják a vonatkozó fejlődés-lélektani ismereteket is. Az őrsvezetőknek szóló kézikönyvek esetében törekedtünk olyan jó gyakorlatok megjelenítésére is, amelyek ismert vagy kevésbé ismert tapasztalatokat jelentenek országszerte (portyázási célpontok és programok). A gyerekeknek szóló kézikönyvek a megújított próbarendszerre épülnek, az újonnan megjelenő próbapontokra fókuszálnak elsősorban.

Koncepciónk alapeleme volt, hogy nem előírni akartunk, hanem lehetőségeket, ötleteket felrajzolni, módszertani utakat mutatni. Ennek példája a kicsik és nagyok együtt vagy külön táborázására vagy a horizontális és vertikális őrsök megfogalmazása. A kézikönyvek lefűzhető lapos formátuma lehetőséget kínál arra, hogy folyamatosan frissítsük a tartalmakat, és ne véssük kőbe például olyan adatokat, amelyek az évek során változhatnak.

A munkában dr. Balogh Orsolya (25.) pedagógiai lektorként vett részt, Németh-Nagy Melinda (412.) az egész munkacsoport működését koordinálta, én szerkesztési és nyelvi lektori feladatokat láttam el. Meg kell említeni Molnár Nikolett (412.) és Matits Kornél (46.) fáradhatatlan segítségét is. Továbbá könnyítette munkánkat, hogy Solymosi Balázsra és Tekse Balázsra is támaszkodhattunk minden részfázisban. A kiadványok hangulatos illusztrációi pedig Huszár Márton nevéhez fűződnek.

Minden munkafolyamatot folyamatos egyeztetés kísért a szélesebb cserkészközvéleménnyel: így a segédtiszti könyveknek és az EINK-nek is több hónapos tesztidőszakot biztosítottunk. Ez idő alatt több száz visszajelzés, észrevétel érkezett, elsősorban írásban, ugyanakkor több nevelési konferencián szóban is.

A projektbe számos cserkésztestvért sikerült integrálni, akár szerzői, akár szakértői, akár pedig véleményezői szinten. A végleges kiadványok közül elsőként a korosztályi kézikönyvek jelentek meg. E kiadványokban korosztályonként kb. 10 munkatársunk (önkéntesek) munkája van benne. Ezután a korosztályi Vezetői kézikönyv segédtiszteknek látott napvilágot. Itt a bevont munkatársak száma korosztályonként kb. 20 fő. A korosztályi őrsvezetők kézikönyve esetében pedig korosztályonként kb. 35 fő. Ők elsősorban az írói, ugyanakkor a véleményezői munkában is részt vettek.

Nem elhanyagolható tanulság, hogy a projekt olyan cserkészeket is reaktivált (ahogy engem is), akik a napi cserkészmunkától már elszakadtak, ám tudásukat, tapasztalataikat mégis be tudtuk csatornázni a közös munkánkba.

 

Köszönjük mindenkinek a sok munkát, és a szuper kiadványokat!