Magasra tesszük a lécet

Komoly célok. Magasra került a léc. Röviden így lehet leírni a WOSM által elfogadott stratégiai dokumentum lényegét. Az oldalon már korábban is volt szó a Vision2023-ról. Most Böröczky Csongort az Országos Külügyi Vezetőt kérdeztük.

MCS: Hogy alakította ki a WOSM a Vision2023 stratégiát?

A dokumentumot a Régiók bevonásával készítette elő a Cserkész Világbizottság. Kiemelkedően sok európai cserkésztestvérünk is részt vett az előkészítésben, főleg interregionális workshopokon keresztül. Ezek az események megmutatták, mennyi közös pontja van Európának a többi régióval, ami hozzájárult az európai szempontoknak a stratégiában való széleskörű megjelenéséhez. Az előkészített dokumentum apróbb módosítások után Ljubljanában került elfogadásra a 2014-es Cserkész Világkonferencián.

MCS: Szerinted mi a leglényegesebb újítás ebben a dokumentumban?

A leglényesebb újítás tulajdonképpen nem ebben a dokumentumban van, hanem abban, hogy ezt a hosszabb távú stratégiát három egymást követő hároméves tervre osztották, ami segíti a megvalósítást. Ilyenre eddig globális szinten nem volt példa.

Magából a Vision2023-ből két területet emelnék ki: a vízióban szereplő 100 milliós számot, ami megjelenése óta rengeteg vitát szült (fontos látni, hogy ez egy vízió, ami azt jelenti, hogy magasra tesszük a lécet, és meglátjuk, elérjük-e, nem feltétlenül kell a százmilliós számot szó szerint érteni), és a társadalmi hatás stratégiai prioritásként való megjelenését, amit mára sok szövetség a legfontosabb prioritásnak tart.

Fontos viszont megjegyezni azt is, hogy a küldetésnyilatkozat nem változott 1999 óta, a Vision 2023 elfogadásakor is megerősítették a korábbi szövegezést.

MCS: A magyar javaslatokból mi szerepel a végleges verzióban?

„A stratégiaalkotás lényege, hogy meghatározzuk, mivel NEM foglalkozunk”. Ennek fényében leginkább arra törekedtünk, hogy az elveinkkel és hagyományainkkal össze nem egyeztethető részeket kiszűrjük. Úgy gondolom, ez maximálisan sikerült.

MCS: A „sokféleség és befogadás” prioritásként szerepel, ez pontosan mit takar?

Az említett stratégiai prioritás célkitűzéseit olvasva világossá válik, hogy a legfontosabb cél ezen a területen az, hogy lehetőleg minden helyi társadalmi csoportnak tegyük lehetővé a cserkészettel való találkozást. Magyarországon is vannak olyan társadalmi csoportok, melyeket kevésbé érünk el (pl. egyes etnikumok, aprófalvas térségben élők, legszegényebb rétegek, különböző fogyatékosságokkal élők, stb). A globális sokféleségre való tekintettel a dokumentum nem említ konkrét célcsoportokat, így minden nemzeti cserkészszövetség maga dönti el, merre érzi szükségesnek a további nyitást, bevonást – a helyi társadalmi viszonyoknak megfelelően.

MCS: Mit érezhet – szerinted – ebből a stratégiából egy magyar cserkész?

A Vision2023 stratégia egy hosszú távú fókuszokat tartalmazó dokumentum, ami nem csak a globális, hanem a regionális és a nemzeti szinteknek is, így a Magyar Cserkészszövetségnek is szól, iránymutatást ad. A Vision2023 megjelenése után a nemzeti cserkészszövetségeknek szóló stratégia-tervező eszköztár is megújításra került, ezzel is segítve a nemzeti szintű stratégiák megszületését. A nemzeti stratégiákban foglaltak pedig – jó esetben – hatással vannak már a csapatok életére is.