A magyar cserkészet múltja

Az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt keretein belül megkezdtük a Magyar Cserkész 1920-1948 között megjelent számainak digitalizálását a MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) rendszerében, hogy bárki hozzáférhessen és kereshessen a cserkészettel összefüggésben, továbbá elérhetővé tesszük a következő hetekben az Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum (EPA) számára. Az EPA forrás- ill. lelőhely-nyilvántartó rendszer, mely a Magyar Elektronikus Könyvtár időszaki kiadványokat tároló különgyűjteménye, másrészt egy országos lelőhely-adatbázis, mely megkönnyíti tudományos kutatások és írásokhoz szükséges forrásanyagok felkutatását. Ismerjétek meg ezen területen dolgozó munkatársainkat.

Csernyánszky Pál levéltár és történész szakon diplomázott, jelenleg a projekt történeti kutatócsoportjának szakmai munkatársaként a magyar cserkészet 1910 és 1948 közötti történetét kutatja. Ezen belül Teleki Pál főcserkészként végzett munkásságát tárja fel elsődleges forrásokra hagyatkozva.

Márkus Richárd csst. (309.) már önkéntesként is a magyar cserkészet történetét kutatta, eredeti tárgyi gyűjteménye van a II. Világháborút megelőző korszak cserkészrelikviáiból. Jelenleg a magyar cserkészet első évtizedeit vizsgálja; behatóbban a tárgyi emlékekkel és az 1933-as jamboree-val foglalkozik, továbbá az öregcserkészekkel készít interjúkat.

Földes János István őv. (320.) a történelmi források digitalizálásában, rendszerezésében és feltárásában segíti a kutatócsoport tevékenységét, valamint a hiányzó szakirodalmak begyűjtésében is jelentős szerepet vállal.

Molnár Luca szociálpedagógia és kisebbségpolitika szakok sikeres elvégzését követően a projekt keretei között a leánycserkészet hazai megalakulását és működését kutatja, annak társadalmi és egyházi fogadtatását és beágyazottságát vizsgálva a korabeli nőmozgalmak tükrében.