Hálózati hírek

Újabb munkatársakkal bővült a „Lépj át a határaidon” projekt csapata. Olvassátok el az RMCSSZ és a VMCSSZ tagságába tartozó cserkésztestvéreink bemutatkozását.

Bálint Lajos Lóránt (Romániai Magyar Cserkészszövetség)

Jelenleg a csíkmadarasi 04. Szent István cserkészcsapat tagja és vezetője. 1990-ben tett cserkészfogadalmat, ugyanakkor a Hiúz őrsnek lett őrsvezetője. Több nemzetközi tábor szervezője mint pl. Honismereti tábor, REGE és a MAJDNEM, a RMCSSZ emléktáborai. 2004-ben tett segédvezetői fogadalmat az RMCSSZ I. Kerületének Vezetőképző táborában és ugyanazon év októberében cserkésztiszti fogadalmat a Nagybányán megszervezett Fórumos Cserkésztisztképzőn. Kiképző az erdélyi Forrás ŐVK-ban, kiképző az erdélyi Eger ŐVK-ban. Kiképző képzős volt a 19/A STVK-ban, Vácrátóton. Kiképző  volt a 22/A STVK-ban Nagyenyeden. 2016-tól az RMCSSZ elnöke. Táborparancsnok az 1.SVK-ban Erdélyben, Sikaszón.

Az EFOP előtt adminisztrátorként dolgozott a csíkszeredai Iskolás Sportklubnál. Jelenleg is önkéntes tűzoltóparancsnokként tevékenykedik a Csíkmadaras Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél.

Balla Stefánia (Romániai Magyar Cserkészszövetség)

A szilágysomlyói 16. számú Báthory István cserkészcsapat aktív tagja. 2003-ban tett fogadalmat. 2014-ben őrsvezetői képesítést szerzett az RMCSSZ vezetőképző táborában. 2016-ban részt vett a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által szervezet segédtisztképző táborban, ahol segédtiszti fogadalmat tett. 2016-tól kiscserkész rajparancsnoki posztot tölt be. Jelenleg kiképző az Őrsvezetőképző táborban úgy az RMCSSZ-ben, mint az MCSSZ-ben (GRUND) is. 2017-től elnökségi tagként is munkálkodik, az újonnan alakuló csapatokért felelős vezető szerepét tölti be.

Tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végzi mint fordító és tolmács, ami a német, angol és román nyelveket illeti. Szabadidejében sportol, 8 évig karatézott és röplabdázott a szilágysomlyói csapatban. Szeret kirándulni és gyerekekkel foglalkozni.

Szabó Hunor (Vajdasági Magyar Cserkészszövetség)

A szabadkai 52. számú Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat tagja. 2002-ben tett fogadalmat, 2005-ben szerzett GÍM segédtiszti és 2016-ban FORUM által tiszti képesítést. Lelkes támogatója a szabadkai és a délvidéki cserkészetnek. A szabadkai csapat vezetője 2013 és 2016 között. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek 2014 és 2016 között VKVT-je, és 2016-tól Mozgalmi Vezetője. Jelenleg a szövetségben a felnőttképzéssel (is) foglalkozik. A csapaton belül a fiú rajnak segít programokat szervezni.

Nagybecskereki születésű (1984). Végzettsége szerint tanító és történész. Nemsokára házas ember. Kutatja és gyűjti a délvidéki helységtörténeti adatokat. A cserkészet mellett oktatói munkát is végez egy középiskolában, eltökélt célja, hogy a kisebbségben felnőtt diákok számára minél nagyobb tudást adjon át a nemzeti történelmünkből és helységismeretünkből. Presbiteri rangban igyekszik aktív tagja lenni a szabadkai református egyházközségnek. Amikor ideje engedi olvas, kirándul és repülő maketteket készít.