Szemelvények: gyermekvédelmi kiadvány #5

Mit kezdjünk a közösségünkön belül a bántalmazással?

Megelőzés – Felismerés – Kezelés – Figyelemmel követés

Közös célunk, hogy közösségeink tagjait megvédjük a bántalmazásoktól. E szándék valóra váltásához négy lépést kell tenned, melyek a megelőzés, a felismerés, a kezelés és a figyelemmel követés. A továbbiakban ezeket mutatjuk be részletesen, majd a fejezet végén egy szintén négy pontból álló listában igyekszünk gyakorlati tanácsokat gyűjteni, hogy ezt a mindennapokban is meg tudd valósítani.

Gyerek-gyerek kapcsolat

Megelőzés

Példamutatás

Fontos mindenkiben tudatosítani, hogy mind a vezetők, mind a cserkészek példaként szolgálnak a többiek szemében. Példát mutatnak viselkedésükkel, problémáik megoldásának módjával, ahogy kapcsolataikat kezelik, ahogyan élnek és ahogyan viselkednek.

A közösség ereje

Sok múlik a kezdetektől tudatosan folytatott közösségépítésen:

 • A működő, összetartó közösségekben (őrs, raj, csapat) sokkal kisebb az esélye a zaklatásnak, bántalmazásnak.
 • Ne hagyjatok ki senkit a közösségből, de ne legyen senki se túlsztárolt.
 • A gyerekek és a vezetők is legyenek tisztában a felelősségükkel, hogy milyen – elsősorban lelki – sérüléseket okozhatnak egymásnak.
 • Legyen alapelv, hogy egymás bántása nem megengedett.
 • A zaklatást a gyerekek valóban helytelenítsék, igyekezzünk növelni az egymás iránti empátiát.
 • Amennyiben a biztonságos közösségben szóba kerül más kortárs közösségben tapasztalt bántalmazás, engedjetek a spontán témának! Mondhassa el mindenki, mit érez, mit gondol a hasonló esetekről, de ne legyen kényszer nyilatkozni (az esetleges érintettek védelmében). Hangozzék el, mire mondhat nemet a gyerek a bántalmazó csoportnyomással szemben, vagy kinek szóljanak, ha tanúi lettek bármilyen zaklatásnak.

Megelőzés kapcsolatainkon keresztül

 • Az őrsvezető és lehetőleg a rajparancsnok is ismerje a családi háttereket, így könnyebben észre tudja venni az otthonról eredő gondokat.
 • Legyen a csapatnak, őrsvezetőnek kapcsolata az oktatási intézményekkel – ez nem csak a korai felismerésben, hanem a kezelésben is segítségünkre lehet.
 • A vezetőképzésnek fontos szerepe van a tudatosításban – ismeretet ad a vezetőknek a felismerésre, valamint módszereket a gyerekek felvértezésére, hogy meg tudják védeni magukat.

Ismeretátadás

 • Ennek a füzetnek a terjesztésével.
 • Jó gyakorlatok, módszertanok összegyűjtésével és terjesztésével.
 • Vezetőképzésben a téma feldolgozásával.
 • Tematikus és életkorra specifikált továbbképzéssel.

Gyakorlati tanácsok – gyermekvédelem a mindennapokban

1. Mutass példát!

A vezetés elsősorban példa” – és ez fokozottan érvényes, ha a cserkészeid viselkedéséről van szó. Nem csak a vezető mutat példát a vezetetteknek, hanem az idősebb cserkészek is a fiatalabbaknak, az őrs tagjai is egymásnak. Fontos, hogy mindenki érezze: a közösség alapértéke a támogató közeg és az erőszakmentesség.

2. Beszélj róla!

Sokat segít a megelőzésben, ha mi magunk és cserkészeink is tudatában vagyunk azoknak a veszélyeknek, amelyeket el kívánunk kerülni – legyen szó akár gyerekek közötti, vagy felnőtt-gyerek kapcsolatról. Mindennapi munkádat vizsgáld a gyermekvédelem szempontjainak fényében: törekedj a gyerekek testi, lelki, szellemi, érzelmi és szociális jólétét, biztonságát folyamatosan szem előtt tartani. E mellett pedig a közösség által megkívánt rendszerességgel foglalkozzatok közösen a témával. Ezek a foglalkozások segíthetik a cserkészeinket kialakítani saját “védelmüket”, fejlesztik érzékenységüket.

Adj teret annak is, hogy az áldozattá vált gyermek hozzád fordulhasson, amihez elengedhetetlen a bizalmi légkör kialakítása.

3. Vedd észre!

Ha valódi, egymásra nyitott, bizalmon alapuló, a másik problémáira érzékeny közösséget tudsz építeni, akkor ez a kapcsolat elő fogja segíteni, hogy az esetleges problémák hamar a felszínre kerüljenek. Hallgasd meg a másikat; vedd észre, ha valami bántja; észleld, ha valami megváltozott körülötte! Az idejében észlelt baj megoldása pedig sokkal könnyebb, valamint kisebb lesz az érintettek sérülésének mértéke is.

4. Tájékozódj!

Ha csak gyanakszol bántalmazásra vagy veszélyeztetésre, akkor ne tegyél elhamarkodott lépéseket. Tájékozódj, mert a gyanúsításból is sok kellemetlensége támadhat a gyanúsítónak és a gyanúsítottnak is.

5. Avatkozz be!

Akármilyen természetű veszélyeztetésről, bántalmazásról van szó, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, fontos, hogy felelős lépéseket tegyél. Ne várj megerősítő jelre, ismétlődő eseményre, ne kezdj el egyedül nyomozni, problémát megoldani, hanem megfelelő diszkrécióval és körültekintéssel vond be a csapatban felettesedet, majd kérj segítséget szakemberektől!