A Tábortűz Vezetői Tanács ülése

Február 10-én tartotta vezetői tanácsülését a Szövetség adventista lelki közössége, a Tábortűz. A tavalyi évről szóló beszámoló és némi szabályzatmódosítás után kevésbé hivatalos témák töltötték ki a nap nagy részét. Például arról is szó volt, hogyan lehetne hasznosítani a világszéles adventista cserkészet módszertanának egyes elemeit annak érdekében, hogy még inkább elősegítsék a rájuk bízott fiatalok adventista identitásának kialakulását, megerősödését. További részletekről itt olvashattok.

Az ülésen elhatározták, hogy azonosítják a számunkra legkecsegtetőbb elemeket, lefordítják az angol nyelvű módszertani anyagokat, és a következő tanácsülésen pontosítják azokat, hogy a hazai viszonyok között életszerűek és különpróbaként a Szövetség nevelési programjába illeszthetők legyenek.

Ezt követően vendégeik, a Szövetség lelki nevelési munkacsoportja, a Mustármag tagjai mutatták be tevékenységüket, és érdeklődtek az adventisták bevált módszerei iránt.

A későbbiekben arról cseréltek eszmét, hogyan lehet megőrizni csapataik adventista identitását. Ez azért izgalmas kérdés, mert missziójuknak megfelelően egységeikben – az elenyészőtől a számottevőig változó arányban – nem csak adventista hátterű gyerekekkel foglalkoznak. Ez azt eredményezi, hogy a felnövekvő vezetőnemzedékben olyan fiatalok is vannak, lesznek, akik a cserkészcsapat révén ugyan valamelyest kötődnek egyházukhoz és az adventista lelkiséghez, de rendszeres hitéletüket más felekezetben gyakorolják. A kérdés jellegéből fakadóan nem juthattak el egy kizárólagos megoldásra, de abban egyetértettek, hogy a kulcs a nevelőmunkát végző felnőtt vezetők megélt hite és az őrsvezetők lelki gondozása.

A nap sok apró öröme közül kiemelkedik, hogy reggel Budapesten 3 adventista cserkésztestvér vette át segédtiszti képesítését, és közülük ketten már siettek is a tanácsülésre.

Az adventista Tábortüzet az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.