Egyenesen Bécsig a Betlehemi békelángért!

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan többnapos, kirándulással egybekötött zarándoklat volt szervezve a Betlehemi Békeláng átadó ünnepségére. A háromnapos rendezvényen a VMCSSZ 8 fővel, a MCSSZ 14 fővel, a SZMCS 2 fővel, a KáMCSSZ 21 fővel, a RMCSSZ 40 fővel, míg a horvátországi magyar cserkészek 8 fővel vettek részt a programon, összesen 93-an.

Sokan érkeztek sokfelől, így az első programpont ismerkedési blokkal kezdődött. Ezen belül négy csoportban a következő állomások voltak: Szólj be a papnak! (egy római katolikus és egy protestáns paptól lehetett szabadon kérdezni), ismerkedős játékok, cserkésztörténeti ismeretek és a Kárpát-medence magyar történelmével, földrajzával és kultúrájával kapcsolatos kvíz. A közös vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a tábortűzi előkészület.

 A tornateremben tartott vallási tábortűz komoly kérdéseket vetett fel, amelyek az isteni kegyelem, a kegyelem és a hit megélését helyezték előtérbe. Tartalmas volt az első nap, amelynek nagy részét utazás tette ki, azt követték a pörgős délutáni programok, majd a cserkészek meghitt esti tábortűzzel csendesedtek el, és esti imádsággal zárták a napot.

Reggel városismereti játékra indultak a résztvevők érintve Sopron nevezetességeit. A feladatok között Sopron város történelmi eseményei szerepeltek, de ugróiskolát is kellett készíteni. Délután vallási program vette kezdetét. 

A résztvevők korosztályi csoportokban a következő állomásokon vettek részt forgó-színpadszerűen:

  • NEK2020 ismertető és részvételi lehetőségek bemutatása;
  • ICHTÜSZ: énektanulás, bibliai és cserkésztörténelmi kvíz, mini áhítat;
  • Táborkereszt: ismerkedés, ének, kvíz;
  • Vallási játékok;
  • Adminisztratív állomás és éneklés.

A délutáni program alatt gyónásra is volt lehetőség. A sokrétű és színes délutáni lelki blokkot közös ökumenikus istentisztelettel zárták. Az igét Bóna Zoltán (ICHTÜSZ) hirdette, majd Szár Gyula Gergely premontrei atya következett. Az ökumenikus istentiszteleten a délután folyamán tanult két ádventi ének is elhangzott.

A vacsorát követően Taizé imaénekek és esti imádság követett. Péntek este megtartották a zászlólevonást, majd másnap újból útnak indultak Bécsbe a központi lángátadó ünnepségre.

Délelőtt Bécs magyar nevezetességeivel ismerkedtek a városi akadályversenyen keresztül, majd a bécsi cserkészcsapat tagjaival is találkoztak. A résztvevők megkeresték Széchenyi István szülőházát, az Esterházy-palotát, magyar huszárokat a tetőn, a Magyar Konzulátust, és az Operaházat. Szombat délután a bécsi Szent Leopold templomban tartott központi lángátadó ünnepségen a zászlóvivő Szajler Adrián VMCSSZ-ből, a könyörgésmondó Katalin Salzmann az MCSSZ-ből, míg a mécseshordozó Balogh Áron a RMCSSZ-ből volt.

A templomi ünnepséget követően a magyar cserkészszövetségekből résztvevő cserkészekkel elénekelték Endre Báró balladáját és a cserkészindulót, s ezzel zárták a háromnapos zarándoklatot. Ezt követően mindenki elindult saját országába a Kárpát-medencébe, és vitte tovább a Betlehemi Békelángot, hogy eljuttassa közösségeibe, templomokba és más szervezetekhez.

 A háromnapos rendezvény a Lépj át a határaidon! projekt keretében valósult meg.