Az OE tájékoztatása a koronavírus témájában

Kedves Cserkésztestvérek! 

Kihívásokkal teli időszakot élünk. A hazánkat is elérő járvány rengeteg területen érinti életünket, valamint arra kényszerít, hogy cserkészmunkánk kereteit is átgondoljuk. 

Elsősorban szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni Felétek: számtalan helyen és formában tapasztaltuk, hogy vezetői felelősségetek tudatában, a helyzetet alaposan mérlegelve nehéz döntéseket hoztok. Tudjuk, hogy nagyon fájdalmas a hosszú hetek-hónapok munkájával összeállított programokat lemondani, de példamutató az a bölcsesség, amivel ezt megtettétek. Köszönjük ezt a felelős gondolkodást a szegedi ÁEN, a Márciusi Emléktúra, a vári számháború, a NEK vezetői hétvége, a X. Cserkészkerület vezetői programja és még annyi sok más cserkészrendezvény szervezőinek! Jó volt látni, hogy merünk tanácsot kérni egymástól, szempontokat javasolni egymásnak, segíteni egymást a döntésben – és mindeközben tisztelni vezetőtársaink autonómiáját, bizalommal lenni felé és szabadon dönteni hagyni. Köszönjük ezeket Nektek, jó kezekben vannak vezetettjeink!

Mit kérünk Tőletek? 

A helyzet gyors változását látva továbbra is arra kérünk Titeket, hogy kövessétek figyelemmel a kormányzat és a helyi hatóságok utasításait, tekintsétek ezeket irányadónak és járjatok el a lehető legnagyobb körültekintéssel!

Tekintettel arra, hogy már a közoktatás normál rendjét is felfüggesztették, kérünk Benneteket, hogy mondjátok le, halasszátok el a raji, csapat, körzeti és kerületi, szakági, VK-s és minden további cserkészprogramot. Tegyetek így március végéig, és onnantól egészen addig, amíg ezzel ellenkező döntést nem hoz az Országos Elnökség. Március végén újra informálni fogunk Benneteket ebben a témában.

Kérünk Titeket, hogy az őrsi foglalkozásokat virtuális gyűlések formájában tartsátok meg! Különösen fontosnak tartjuk, hogy az őrsvezetők tartsák őrsükkel a kapcsolatot, hogy őket is támogatni, segíteni tudják ezekben a különleges időkben.

Mindezek mellett mégegyszer hangsúlyozzuk: figyeljétek, kövessétek a kormányzat és a helyi hatóságok utasításait és alapvetően azoknak megfelelően járjatok el!

Hogyan tudjuk segíteni egymást? 

Az Országos Elnökséggel azon igyekszünk, hogy a lehető legtöbb segítséget megadjuk a cserkészvezetőknek nevelési munkájuk elvégzéséhez. Úgy látjuk, hogy most elsősorban azzal tudunk segíteni, ha teret adunk a jó gyakorlatok, ötletek megosztására, hogy az őrsvezetők minél több jó eszközt kapjanak ennek a nehéz helyzetnek a kezelésére.

Első lépésként létrehoztunk egy Facebook csoportot, amelybe minden magyar cserkészvezetőt várunk, hogy ott ötleteket tudjunk megosztani egymással az online kapcsolattartás, virtuális őrsgyűlés stb. témakörében. A csoport itt elérhető.

A csoportban felmerülő ötleteket az alábbi ötlettárban szeretnénk rendszerezni.  Ez a dokumentum, a fenti link birtokában, bárki számára elérhető és szerkeszthető, a Facebook csoporton kívül is.

Vezetőképzésekben dolgozó cserkésztestvérek! Kérünk Benneteket, hogy saját képzésetek közösségében is gyűjtsetek ötleteket és a fenti lehetőségeken osszátok meg vezetőtársaitokkal!  Biztosan új kihívás online őrsgyűléseket tartani, vagy vezetőségi videokonferenciát összehozni, esetleg módszertani játékot kitalálni a cserkész korosztály számára a járvány körül tapasztalt jelenségek magyarázására, de kellő találékonysággal meg kell keresni a nevelés eszközeit! Gondoljátok át, hogy az egyes korosztályok cserkészei miben tudnak családjuk, környezetük segítségére lenni, segítsetek tudatosítani nekik a lehetőségeket!

A cserkész ahol tud segít! Ennek szellemében aktívan keressük a koordinált segítségnyújtás lehetőségeit is, azokat a módokat, amelyeken keresztül a cserkészek be tudnak csatlakozni helyi vagy tágabb közösségük nehéz helyzetének megsegítésébe. Kérjük, hogy Ti is keressétek saját környezetetekben ezeket a lehetőségeket! Kérjük, hogy ha jó gyakorlatot vagy ötletet láttok, osszátok meg velünk, hátha másokat is be tudunk vonni, így erősítve a pozitív változást!

Az Országos Elnökség részéről a közeljövőben igyekszünk legalább heti kétszer tájékoztatni Benneteket emailben, az Országos Hírlevélen keresztül, illetve az MCSSZ Országos Elnökség Facebook-oldalán keresztül.

Sok új feladat áll továbbra is előttünk. Arra buzdítunk Benneteket, hogy közös erővel találjuk meg a cserkészmunka jó kereteit ezekben az időkben is! Keressük meg, hogy itt és most mit tudunk tenni azért a jobb világért!

Jó munkát!

Az országos elnökség nevében:

 Hegyi Armand csst. (105.)

 országos vezetőtiszt