A növekedési munkacsoport éves gyorsjelentése

A növekedési munkacsoport számokkal foglalkozik. Meg persze a növekedéssel. Na nem azért, mintha azt gondolnánk, hogy majd mi „kiváltjuk” a növekedést. Növekedő mozgalom vagyunk amúgy, lassan 10 éve átlagosan 6 %-kal (átlagosan 542 fővel) nő a létszámunk.

Ez persze országos és nagyon átlagos adat, ami azt is jelenti, hogy vannak csapatok, kerületek, amik sokkal gyorsabban nőnek, máshol meg egyenesen csökkenést él meg a csapatparancsnok vagy a kerületi elnökség. A növekedés maga viszont kiválthat problémákat – akár a váratlanul sok VK-jelöltre jutó még-nem-olyan-sok kiképző képében; akár a – szerencsés helyzetben lévő csapatoknál – a várólistára kerülő gyerekek képében. De ilyenek lehetnek a gyorsan növekvő csapatoknál a belső problémák, vagy az a kérdés is, mit kezdjünk a kívülről érkező (esetleg egyre több) felnőttel, aki szívesen alapítana csapatot vagy csatlakozna meglevő csapatokhoz. És ugye ezeknek a problémáknak a megoldásához „mi” (itt belül) még nem vagyunk elegen. Viszont ha nem tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket, akkor esetleg újratermeljük azt (pl.), hogy folyton sok gyerekre jut kevés vezető.

Ilyen típusú kérdéskörök feltérképezésével, azonosításával foglalkozunk, hogy aztán célzottan lehessen a megoldásokon dolgozni. Ehhez pedig az első lépés a jelenlegi helyzet elemzése, vagyis a számok. Az egyik fontos adatforrásunk az éves jelentések (ezért is vártuk nagy izgalommal a beérkezéseket), és – noha még mindig várunk néhány csapatra – arra gondoltunk, egy-két grafikont és táblázatot már most megosztanánk Veletek.

Figyelmeztetés: bár az ábrák értelmezéséhez nem kell SPSS-különpróba (és e célból egy kis magyarázat is tartozik hozzájuk), némi elemző hajlandóság azért nem árt…

Jelen állás szerint 215 működő cserkészcsapat van az MCSSZ-ben. Ebből április 20-áig 192 adott le éves jelentést, 23 még nem. Tavaly az év végére sikerült elérni azt az állapotot, hogy 216 db leadott éves jelentés volt, így most is lehet reménykedni abban, hogy a még visszalevő éves jelentések késve ugyan, de megérkeznek.

 Az alábbiakban a csapatok létszámainak részleteiről következnek elemzések. A 23 hiányzó jelentés esetén az adott csapat 2018-as létszámát vettük figyelembe.

Az éves jelentések alapján a teljes aktív taglétszám 12.642 fő. Az ábrából jól látszik, hogy az I. és a X. kerület együttesen a teljes létszám 60%-át adja. Látható ezen kívül, hogy a vidéki kerületek nagyságrendileg egyforma arányt képviselnek (kivéve a VI. kerületet, ami kicsit kiemelkedik ebből, ill. a IX. kerületet, ami kicsit kisebb létszámmal van jelen).

A következőkben az látható, hogy az egyes kerületekben hány csapat helyezkedik el a különböző létszámkategóriákban. A „kis” (50 fő alatt), „közepes” (51-100 fő), „nagy” (101-150 fő), ill. a 150 fő feletti kategóriákat vizsgáltuk, de a kis csapatokon belül különvettünk egy 20 fő alatti kategóriát is, mivel az a feltevésünk (az enyém legalábbis), hogy ezek azok a csapatok, amik különösen sérülékenyek és komolyabb (egyúttal nehezebb) feladat az ő támogatásuk. Ezt tovább erősíti, hogy jellemzően ebben a kategóriában helyezkednek el a frissen bejegyzett alakuló csapatok is. A legtöbb ilyen típusú csapat jelenleg a II., a VIII. és a X. kerületben van. Az ábrán jól látszik még az a – nem túl meglepő – jellemző, hogy a 150 fő fölötti csapatok leginkább az I. és a X. kerületben vannak jelen, bár egy-egy ilyen csapat van a II., az V. és a VI. kerületben is.

Az alábbi grafikonon látszik az egyes csapatméretek megoszlása kerületenként, valamint alatta egy táblázat is a pontos számokkal.

 

Hány csapat van az egyes létszámkategóriákban kerületenként?

I. II. III. IV. V. VI. VIII. IX. X. Végösszeg
20 fő alatt 2 14 4 5 2 4 13 8 13 65
21-50 fő 14 6 13 7 4 6 6 3 14 73
51-100 fő 11 1 2 2 3 2 1 2 12 36
101-150 fő 13 2 1 5 3 4 28
151- 7 1 1 1 3 13
Végösszeg 47 22 19 16 11 18 23 13 46 215

Ezzel párhuzamosan érdemes azt is megnézni, hány cserkész „él” az egyes méretkategóriájú csapatokban. Alább található az előző ábra és táblázat párja, amiben azonban már a taglétszámok szerepelnek. Már a grafikonból is feltűnik, hogy az I. kerületben kb. 3500 cserkész tartozik 100 főnél nagyobb csapatokhoz, és alig 1300 jön ennél kisebb méretű csapatokból. Ez a szám országos szinten ugyanilyen szembetűnő: összesen több mint 6800 cserkész származik 100 főnél nagyobb csapatokból, ami a teljes létszám több mint fele, ugyanakkor a 215 csapatból csak 41 db.

I. II. III. IV. V. VI. VIII. IX. X. Végösszeg
20 fő alatt 32 147 55 50 23 47 192 85 165 796
21-50 fő 473 198 408 228 161 164 228 106 453 2419
51-100 fő 814 59 149 147 210 143 85 142 825 2574
101-150 fő 1557 246 108 612 390 491 3404
151 fő felett 1939 211 256 157 886 3449
Végösszeg 4815 615 612 671 758 1123 895 333 2820 12642

És ha már növekedési munkacsoport, akkor álljon itt két táblázat a növekedéssel kapcsolatban. Ez csak az első lépés, hiszen a tartós növekedési tendenciák több év adataiból mutathatók ki – ráadásul egy jól működő, kiegyensúlyozott csapat életében is előfordul időnként, hogy némileg csökken a létszáma. Ezt a kérdést tehát érdemes lesz majd részletesebben is megvizsgálni. Ezúttal csak annyit néztünk meg, hogy az előző évhez képest hogyan változott a létszám. Az első táblázatból a szembetűnő, hogy 101 csapatnak nőtt a létszáma tavalyhoz képest. Ez nem olyan meglepő, hiszen az évente átlagosan 6%-os növekedés (összmozgalmi szinten) továbbra is kimutatható, ennek pedig a csapatok szintjén is látszania kell valahol.

Növekvő, állandó létszámú és csökkenő csapatok 2018-hoz képest, kerületek szerint

I. II. III. IV. V. VI. VIII. IX. X. Végösszeg
Nőtt a létszám 33 8 9 9 5 5 4 5 23 101
Nem változott a létszám 2 6 3 1 0 3 12 6 9 42*
Csökkent a létszám 12 8 7 6 6 10 7 2 14 72
Végösszeg 47 22 19 16 11 18 23 13 46 215

*Ebben benne van az a 23 db csapat, aki még nem adott le jelentést

Az még egy kicsit érdekesebb, ha méret szerint bontjuk a csapatokat. Ebből a táblázatból az látszik, hogy a nagyobb kategóriákban több növekvő csapat van a csökkenőkhöz képest; vagyis a nagyobb csapatok nem csak stabilabban tudnak működni, hanem gyakrabban is növekednek. Örvendetes hír viszont, hogy ez már a 20 fő fölötti csapatokra is igaz, ami megerősíti a fent már leírt gondolatot, hogy érdemes lehet a 20 fő alatti csapatokat külön kezelni és személyre szabottan támogatni.

Növekvő, állandó és csökkenő létszámú csapatok létszámkategória szerint

Sorcímkék 20 fő alatt 21-50 50-103 101-150 151- Végösszeg
Nőtt 13 38 23 18 9 101
Nem váltott a létszám 30 10 1 1 42
Csökkent a létszám 22 25 12 9 4 72
Végösszeg 65 73   36 28 13 215

Mindezzel együtt erről a kérdéskörről érdemes lesz még egy komolyabb elemzési kört futni, úgyhogy folytatása következik – és addig is töretlenül várjuk a még hiányzó éves jelentéseket.

Szöveg: Pótó Judit  „Tidu” csst. (673.) növekedési munkacsoport