Önkéntes mentorok képzése

A csapatmentor hálózat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel közösen készül az önkéntes mentorok képzésére, ami az ősz folyamán kezdődik majd el. 

Szeretnénk elérni, hogy idővel minél több kerületben, szövetségben legyenek olyan szakmailag felkészült és erre a feladatra képzett emberek, akik a helyi csapatokban folyó munkát, az ott működő vezetők tevékenységeit támogatni, kísérni tudják akkor is, amikor éppen nem áll rendelkezésre olyan forrás, ami fizetett mentorok alkalmazását lehetővé teszi. Jelenleg a képzés tematikájának összeállítása, a szükséges források előteremtése és a lehetséges önkéntes mentorok keresése zajlik. Nagy örömünkre szolgálna, ha minden kerületben sikerülne felkutatni erre a feladatra alkalmas és motivált vezetőket. 

Különösen örülnénk, ha az alumni rétegből, a csapatmunkából jelenleg hátra lépő, de a kerületben még szerepet vállalni akaró embereket így vissza tudnánk vonzani a cserkészmunkába, és a náluk felhalmozott cserkész tapasztalatokat ilyen formában még kerületi, szövetségi szinten kamatoztatni tudnánk. Emellett a mentorhálózatok az önkéntes munkát segítő szakmai anyagok összeállításán is dolgoznak.

A képzésben 24 jelöltet várunk (vegyesen Szlovákiából és Magyarországról), az 6 fős kiképzőtörzs szintén nemzetközi lenne. Összesen 5 képzési alkalom van, amiből az első egy online kurzus, az utolsó pedig a „mestermunka” kidolgozása terepen.

Mit kapnak a mentorok a képzésben?

  • A mentor munkaeszköze a személyisége. Mivel minden mentornak más a személyisége, mélyebb önismerethez segítjük őket és megtanítjuk a személyközi kapcsolatok kezelésének mentálhigiénés szemléletű alapelveit és technikáit. 
  • A mentor munkaterülete a mozgalom, a cserkészcsapatok. Mivel minden szövetségben, kerületben, körzetben mások a fejlesztési igények, ezért megtanítjuk a mentorokat a helyzetfelmérési módszerekre, a célok helyes kitűzésére és a hosszú távú stratégiai tervezésre és értékelésre. 
  • A mentor módszertára széles skálán mozog és rugalmas. A paletta bővítése érdekében a képzés során a mentorjelölteknek igyekszünk minél több stílust, szemléletet és technikát felvonultatni az egyéni és csoportos módszerekben egyaránt. 
  • A mentor mindig tudja a személyiségéhez és fejlesztési célhoz illeszkedő eszközt alkalmazni. A saját portfólió és stílus megalkotásában a mentorok segítségére számíthatnak, ezért nagy hangsúly van a hálózati csapatépítésen. A képzés után ugyanez a hálózat, a hálózatvezető koordinálásával, intervíziót biztosít a mentorok munkájának személyes támogatására.

Emellett a mentorhálózatok az önkéntes munkát segítő szakmai anyagok összeállításán is dolgoznak.

A mentorok felkészítését a Lépj át a határaidon! projekt támogatja.