Új mentorok a fedélzeten

A 2. és a 3. kerületben új csapatmentorokat köszönthetünk Nagy Zsuzsa és Karacsi Gábor személyében. Fogadjátok szeretettel őket! Olvassátok el, milyen cserkész pályafutásuk volt eddig. 

Nagy Zsuzsa 2011-ben felnőttként tett fogadalmat a kazincbarcikai 165. sz Jókai Mór cserkészcsapatnál. Fogadalomtétele előtt tipikus cserkész anyuka volt, akire mindig számíthatott két gyermekének cserkészcsapata és vezetői.

2012 őszén lakóhelyén, Kistokajban kezdte el szervezni a cserkészetet, majd 2013-ban hivatalosan is megalakult a 786. sz. Szent György Cserkészcsapat, melynek parancsnoka lett. A csapatmunka mellett a kerületi elnökség adminisztrációs és pénzügyi munkáját segíti. Az önképzések mellett elvégezte a 2013/2014 évben 21/A. segédtiszti képzést. Csapat vezetése szempontjából fontosnak tartotta, hogy a CSPKVK-t is elvégezze így a 2015-ben a 6/A képzésen kapta meg a képesítést. Kerületi munka mellett motivációt érzett a CSTVK elvégzésére, mely képesítést 2017-ben szerezte meg.

A II. kerület ŐVVK képzésében 2013 óta folyamatosan részt vesz, először GH-sként majd kiképzőként, patrónusként. Emellett 2016-ban, Nagyenyeden az erdélyi ŐVK-ban kérték fel kiképzőnek, ahol a törzsi ŐV szerepet is elvállalta. Ezt követően 2018-ban szintén Erdélyben az Országos Kiscserkész Tanyázás egyik táborvezetője volt Sikasszón. 2017/2018-ban képzésvezetője a 8.WB cserkésztisztiképzésnek.

Három alkalommal részt vett a Betlehemi Békeláng átadón Bécsben, illetve Linzben, valamint 2 alkalommal együtt ünnepelt Londonban a Gilwell Reunion-on több országból érkező tisztekkel. Szabadidejében szeret olvasni.

Karacsi Gábor a keszthelyi 379. sz. Feltámadás cserkészcsapat tagja, 2006-ban tett cserkészfogadalmat. 2012-ben szerezte meg őrsvezetői képesítését a III. Nyugat-magyarországi kerületben. 2013-ban vízi cserkész fogadalmat tett. 2015-ben segédtiszti képesítést szerzett. 2017-ben kiképzőként vett részt 25/D STVK-ben. Az idei évben a III. Nyugat-magyarországi kerület által szervezett ŐVVK-ban szintén a kiképző törzs tagja. Csapatában 2011 óta őrsvezető, 2015-2017 között a cserkész korosztály rajparancsnoka volt, 2018-tól csapatparancsnok helyettesként tevékenykedik.

2016-ban kezdte meg tanulmányait Szombathelyen, az akkori Nyugat-magyarországi Egyetem Savariai Egyetemi Központban, testnevelő-, gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanári szakon. 3 évig aktívan tevékenykedett az egyetemi Hallgatói Önkormányzatban, mint alelnök. Kutatói tevékenységével első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2019-ben. Szabadidejében szeret motorozni, horgászni és sportolni. Elérhetősége: karacsi.gabor@mcssz.hu

A csapatmentorok munkáját az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatja.