Esélyteremtő és gyermekvédelmi tréninget tartottunk

Szaktréner bevonásával Velencén tartották 2020. február 21-22-e között az esélyteremtő és gyermekvédelmi tréninget, melynek célja az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetség érdeklődő tagjai számára bepillantást és új ismereteket nyújtsanak a romológia és a gyermekvédelmi rendszer tárgyában. A tréningen nyolc fő vett részt. 

A szervezők szándéka az volt, hogy olyan új ismereteket — gyakorlati, szituációs tréningfeladatok, csoportmunka és játékok — kapjanak a résztvevők, amelyeket visszatérve a saját közösségükbe hasznosítani tudnak. A tréning hosszú távú célja, hogy a Magyar Cserkészszövetség tagjai és vezetői nyitottnak és módszertanilag felkészültnek érezzék magukat, hogy az őrsökbe bevonják, proaktívan behívják a marginalizált csoportok tagjait, közülük is leginkább a településen élő romákat, más hátrányos helyzetűeket.

Fontos cél még, hogy Magyar Cserkészszövetség tagjai a tréningen megszerzett új ismeretek, módszerek segítségével képesek legyenek felismerni a  környezetükben azokat a gyermekvédelmi eseteket, melyekbe a jelzőrendszer aktív tagjaként beavatkozhatnak.

 A négy modul

A romológia első részében kérdőíves formában a tréningen résztvevők arról számoltak be, milyen előzetes ismeretekkel bírnak a magyarországi és európai cigány közösségekről. Az volt a tapasztalat, hogy a cserkészek sok előzetes tudással érkeztek, de számos területen – pl. a cigány nyelv eredete, a cigány közösségek Európába érkezésének ideje, a magyarországi cigány közösség rétegzettsége – pontosításra, új ismeret átadására volt szükség. A résztvevők nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak; többen jelezték, hogy a napi munkájukhoz nagy segítséget jelent a megszerzett tudás.

A második részben a cserkészek személyes megéléseit, véleményét járták körbe. Előbb párokban, majd nagy körben mindenki megosztott egy pozitív és egy negatív tapasztalatot, amit romák körében szerzett. Fontos tanulsága volt ennek a gyakorlatnak, hogy a résztvevők egy részének nehéz volt negatív élményekről beszámolni, többen jelezték, hogy nem kerültek még kapcsolatba roma emberekkel. Egy résztvevő felkérésével csoportosították a megéléseket (problémafa), majd word cafe módszerrel, a résztvevőket csoportokba osztva, minden, a csoport által meghatározott témát körbejártak, és beavatkozási, megoldási javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek a gyakorlatnak a tréneri tapasztalata az, hogy a résztvevők nagyon magas fokú szociális érzékenységgel bírnak. Egy-egy probléma kapcsán nem merült fel a kollektív hibáztatás, az egyéni felelősségvállalás hiánya. Sokkal inkább a rendszerszintű problémákra, a társadalmi egyenlőtlenségekre hívták fel a figyelmet. Ez a gyakorlat maximálisan elérte a célját.

A gyermekvédelem első részében szintén kérdőíves feladattal kezdték a munkát. A gyakorlat célja az volt, hogy bevezetést adjon a következő gyakorlatba, ahol a gyermekvédelmi jelzőrendszer feltérképezése volt a cél. Az összesített tapasztalat szerint a résztvevők kevés ismerettel rendelkeztek: a jelzőrendszer egyes tagjait ismerték, működési és felelősségi területeiket meg tudták határozni, azonban a rendszerben nehezen tudták őket elhelyezni.

A második részben csoportos formában gyermekvédelmi eseteket dolgoztak fel a résztvevők. Az egy-egy valós esetről rövid leírást kaptak, majd az volt a feladatuk, hogy a kliens számára megtalálják a legkedvezőbb megoldást úgy, hogy a lehető legszélesebb körben vonják be a jelzőrendszeri tagokat és bírják azokat együttműködésre.

A gyakorlat tréneri tapasztalata, hogy a résztvevők nem találkoztak még súlyos veszélyeztetettséggel, krízis helyzettel, bántalmazással, ezért a beavatkozás, megoldások tervezése is nehezebb volt számukra. A jól képzett résztvevői csoport gyorsan és könnyen átlátta a gyermekvédelmi rendszer működését, de abban a pillanatban, amikor közelebb kerültek az esetleírásokon keresztül egy-egy problémához, érzelmileg involválódtak. Ezen a ponton érte el a gyakorlat a célját. Fontos, hogy a cserkészek felelősséget tudjanak vállalni a saját környezetükért, az abban élő családokért, gyermekekért és a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktív, felelős tagjaiként gondoljanak magukra.

A tréninget az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.