Felnőttképzés Velencén

MCSSZ IV. és VI. kerület

Az előzetes igényfelmérés után 14 jelölttel tartották meg az első hétvégét október 26–28-a között. Többségük már kapcsolatban van cserkészcsapatokkal, négyen már fogadalmat tett cserkészek. A többiek pedig csapatot szeretnének alapítani, vagy gyermekük cserkészcsapatához csatlakoznának. Van köztük, aki már most besegít a csapatába: kiscserkész foglalkozásokon, tábori GH-sként, vagy más operatív feladatokban.

A törzs három csapatmentorból (Fliegh Péter, Danczi Ákos, Kuti Veronika), valamint egy önkéntesből (Tulipán Attila) állt. Továbbá a szombati napon látogatást tett Vastag Viktor, IV. kerületi vezetőtiszt is.

Nyitó zászlószertartás és vacsora után ismerkedő beszélgetést és bevezető képzést tartottak, melynek témája a szertartáson megtapasztalt alaki gyakorlatok, vezényszavak, alapvető sípjelek, és a cserkészegyenruha, a képzés működése és alapvető szabályai, a szálláshely házirendje voltak. Sor került a jelöltek technikai és szakmai jellegű kérdéseire is, már az első pillanattól kezdve nyitottak voltak az interaktív képzésekre, és ez a hétvége további részében csak fokozódott.

Az első képzés témája az eszközök bemutatása (az egyszerű bicskától a speciális eszközökig) és biztonságos használatuk volt. A tapasztaltabb résztvevők is találtak érdekességet, főleg Attila vadonlakós speciális késkészletében. A képzés végén átvették az aznapra tervezett portya eszközeit, az ebéd alapanyagait.

A túra mindössze 4-5 km volt, a célja elsősorban az erdei környezetbe való kiérkezés. Útközben egy pihenőnél szó esett a térképjelzésekről és a cserkész útjelekről.

A kiválasztott helyszínen tűzrakás, tűzgyújtás és a különböző tűzfajták ismertetése volt a gyakorlati képzés témája; a résztvevők kis tűzgödrökben lelkesen gyakorolták a szikravetővel való tűzgyújtást. A csoport egy része közben elkezdte az ebédre való krumplipaprikás előkészítését, a tűzhely és bográcsállvány megépítését. A mentorok bemutatták, hogyan kell nyílt tűzön való főzéshez táplálni a tüzet, hogy az étel ne égjen oda, mégis folyamatosan forrásban legyen. Az ebéd elfogyasztása után kipróbálták a hamuval való bográcstisztítást, majd közösen elföldelték a tűzhelyet, visszaállították a helyszínt.

A következő helyszínen a csomók és a menedéképítés volt soron. Két csapatban építettek menedéket ponyvából, közben Ákos elkészített egy ágakból, egy levelekből és egy avarból álló menedéket. A résztevők a folyamat figyelemmel kísérése közben maguk is tehettek javaslatokat a minél hatékonyabb és gyakorlatiasabb megvalósítás érdekében. A jelöltek vacsora előtt gyakorolták a különböző csomókat, önálló feladatként pedig fát gyűjtöttek az esti tábortűzhöz, majd közösen rakták meg papír nélkül a tüzet. Az esti tábortűzön a mentorok klasszikus cserkészjátékokat és cserkészdalt tanítottak, népdalokat énekeltettek.

Másnap a két utolsó képzés következett: elsőként elsősegély-képzés a portyán és táborban gyakori esetekről, az alapvető eü-felszerelés bemutatásával. Közben Ákos előkészítette az utolsó gyakorlatot, egy három nehézségi szintű svédpályát. Rövid bemutató után a tájoló használatáról 2-3 fős csoportokban indultak el a pályán. Míg mindenki körbeért az összes nehézségű pályán, szabad beszélgetés alakult ki a különböző cserkészjáték-variációkról.

A Felnőttképzés az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatásával jött létre.