Összefoglaltuk az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt lényegét

A cserkészet, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer része? Mi a Magyar Cserkészszövetség feladata a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében? Egy több mint százéves ifjúsági szervezetnek van-e létjogosultsága a 21. századi Európában? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ, korszerű eszközökkel. A Magyar Cserkészszövetség a Familiare Társadalomszervező Központtal konzorciumi együttműködésben valósít meg 2017. október 1-től egy több mint 2 éves projektet, ami már a vége felé tart. Megkértük Jakab Rita csst. (1926.) szakmai vezetőt, foglalja össze a projekt legfontosabb tudnivalóit. 

VL: Szerinted kik felé kellene nyitnia a cserkészetnek? Kik a célcsoportja a projektnek?

Az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projektünk célcsoportja a 25 év alatti fiatalok, gyerekek, akik Magyarország ún. konvergencia régiójában élnek. Vagyis nem Budapesten és Pest megyében. Közülük is különösképpen a 8 és 25 év közöttiek, és a hátrányos helyzetben élők.

Nekem nagyon tetszik ez a célcsoport, mert úgy vélem, a cserkészetünk nem korlátozódhat Budapestre, vagy az ország nagyvárosaira. Persze van oka és története annak, hogy “vízfejű” ország vagyunk, de van ugyanakkor felelősségünk, és most a projekt által lehetőségünk is, hogy az országot behálózó, élő cserkészcsapatok közösségében gondolkodjunk, akik szívesen nyitnak azok felé, akik nem ismerik a cserkészetet. A projekt célcsoportja tehát egyrészt a cserkészcsapataink, másrészt mindazok a gyermekek és fiatalok, akiket el tudunk érni szerte az országban.

VL: Eddig hogyan és mivel szolgálta a projekt ezt a szándékot?

A fentieknek megfelelően kezdetektől kétféle programot támogatott a projekt: egyrészt a mozgalmat erősítő belső programokat, másrészt a kifelé tekintő, nem cserkész fiatalokat megszólító rendezvényeket. A cserkészvezetők felkészítései az őrsvezetőitől kezdve a segédtisztin át a kerületi vezetői alkalmakig nagyon fontosak, hiszen a cserkészmozgalom szíve-lelke a cserkészvezető, aki köré gyűlnek a gyerekek egy őrsbe. Ez a mozgalom alapegysége. Ha ez nem működik jól, hiába a nagy felépítmény. Ezért a hangsúly a vezetőképzésen, a vezetők fejlesztésén van a projektben is. Emellett pedig nagy öröm, hogy a fókuszba került a felnőttek alapképzése is, ami különösen a kifelé nyitás, az új csapatok alapítása szempontjából nagyon lényeges. Tehát az egyik fontos irány a csapatok működésének megerősítése, és új csapatok létrejöttének támogatása.

A másik pedig olyan  fiatalok és gyerekek megszólítása, akik még nem hallottak rólunk. Ennek érdekében szerveztük a Találkozz cserkészekkel programsorozatot idén nyáron amely során az ország számtalan pontján megjelentünk egy-egy napos foglalkozásokkal. Ennek speciális változata, a karácsonyra készülő kézműves programunk, amelyet kifejezetten gyermekotthonokban élő gyerekek számára találtunk ki. Ehhez kapcsolódik a másik izgalmas programsorozatunk, a szintén hátrányos helyzetű gyerekek számára született “Cserkész élménynapok” volt, amelyet a nyár folyamán olyan tanodákba vittünk el, ahol tényleg a legszegényebb, legnehezebb sorsban élő gyerekekkel foglalkoznak.

A harmadik új kezdeményezésünk a Geocsero elnevezésű, a cserkész módszertan alapján felépített kincskereső játék. Kicsiknek és nagyoknak való változat is készült, így az alsós általános iskolásoktól kezdve a középiskolásokon át az egyetemistákig minden korosztályt meg tudunk szólítani.

VL: Milyen pillérei vannak a projektnek? és Hogyan kapcsolódnak ezek a mozgalomhoz?

A projektnek négy alappillére van: Módszertani fejlesztések és a hozzá kapcsolódó felkészítések, Programok és kommunikáció, Informatika és végül, de egyáltalán nem utolsósorban a Hálózat. 

A projekt szíve tulajdonképp a módszertani modul. Ebben található az a hét tematika, amely mentén a felkészítések mellett a programokat is szervezzük. A hét tematika (hátrányos helyzetűek, gyermekvédelem, cserkésztörténelem, nevelési kézikönyvek, táborozás, szakági területek, vezetéstudomány) közül két olyan van, amely a mozgalom számára újdonság volt: ez a gyermekvédelem és a hátrányos helyzetű csoportok témaköre. Ezek kapcsán komoly képzési anyagot készítettünk, amelyet remélhetőleg a mozgalom be tud majd építeni a vezetőképzési tematikájába. A másik 5 tematika mentén pedig a mozgalom pedagógiai céljait támogató képzési és oktató segédanyagok, élményprogramok készültek. Ezek mentén egyfajta frissítő áramlat tudott elindulni a hazai cserkészetben. 

A kommunikációs modul célja, hogy mindezt láthatóvá tegye a társadalom számára. Mások felé nyitni, hátrányos helyzetben élő, vagy csak cserkészettől távoli gyerekek elérése ugyanis nem csupán egy-egy jól sikerül program által történik. Fontos, hogy a társadalom, a szülők, pedagógusok, a döntéshozók helyi és regionális szinteken is megismerjenek minket és a munkánkat, amelyet egy jobb világ reményében végzünk. 

Az informatikai modul egy része szintén a mozgalom működéséhez kapcsolódik: a belső tagnyilvántartó rendszer (ecset), a vezetésfejlesztési online felület (evok), a módszertani gyűjtemény (például.hu). Más része pedig a cserkészet elérhetőségét segíti: a megújult cserkesz.hu, és a bekapcsolódni vágyók számára a cserkeszleszek.hu. 

A negyedik modul, a Hálózatfejlesztés, pedig éppen azt a célt szolgálja, amelyet fent említettem, hogy “az országot behálózó, élő cserkészcsapatok közösségében gondolkodjunk, akik szívesen nyitnak azok felé, akik nem ismerik a cserkészetet.” Az elmúlt 3 évben 9 mentor segítette a csapat parancsnokok és őrsvezetők munkáját szerte az országban, és nagyon sokat tettek a mozgalom növekedéséért, hiszen 13 új csapat jött létre munkájuk nyomán.  Igazi öröm és büszkeség, hiszen ezek a csapatok élő gyümölcsei a projektben végzett munkának.

VL: Hol vannak a hangsúlyok?

Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Valahogy olyannak látom a projektet, mint egy nagy halászhálót, amelyet, ha egy csomónál megemelsz, jön vele a többi csomó is. Talán a megerősödés (mind a kapcsolatokban, mind a célokban) és a nyitás (a külvilág, a hátrányos helyzetűek felé) a két kulcsszó.

VL: Mi (lenne) a szerepe ebben a folyamatban a mozgalomnak?

A projekt a mozgalomért van, és a mozgalom a gyerekekért, és nem csak a már benne lévőkért, hanem minden magyar gyermekért, akiket megérinthet és megajándékozhat a cserkészet. Mert azért azt fontos belátni, hogy ez is csak egy út a sok közül, és nem kell mindenkinek ezen járnia, hisz nem mindenkinek ugyanannyira vonzó, vagy érdekes. De azt szeretnénk, hogy akinek igen, az jöhessen. 

Az új hangsúly egyértelműen a hátrányos helyzetű gyerekek felé nyitáson van, de ez egyelőre még nem olyan hangsúly, amely a mozgalmat is átitta volna, hiszen egy ekkora szervezetnél sok idő, amíg egy-egy új dolog a szervezet minden részébe eljut. A nyitáshoz pedig nem csak eljutnia kell az ideának, hanem a cserkészek, elsőként a vezetők, meg kell győződjenek arról, hogy ez jó és fontos irány. Ezt pedig sok apró tapasztalat által lehet elérni. 

A projekt által plántált új szemlélet, ami már a mozgalmat is átitta talán, az a tudatosabb csapatműködés és csapatvezetés, ez pedig nagyrészt a Hálózat tagjainak, a csapatmentoroknak köszönhető. 

Van még egy új téma, amely kezd a mozgalomban egyre jobban terjedni: a gyermekvédelem. Sokat kell még erről tanulnunk, de már működik az önkéntesekből álló gyermekvédelmi munkacsoport, volt egy gyermekvédelmi témájú vezetői konferenciánk két éve és idén egy online webinárium. Mindennek köszönhetően egyre többen vannak, akik elkötelezetté váltak, és így viszik előre ezt a tudást és erősítik a figyelmet és érdeklődést e rendkívül fontos téma felé.

Munka tehát van bőven, és úgy látom, lelkesedés is. Ez pedig reményt ad arra, hogy a projekt eredményei tovább élnek majd a mozgalom életében.