Grafikonokról szóban

Ismét eltelt egy év, tele emlékekkel, élményekkel az őrsödben és a csapatokban. Ebből a mikrokörnyezetből lépjük ki együtt, hogy közösen nézzünk rá a magyarországi cserkészet jelenlegi tagságára.


A 2016-os OKGY küldöttek többsége fiatal, 70 százalékuk 30 év alatti. A legfiatalabbak az első kerületből érkeznek, őket követik a Pécs környékiek, mindkét cserkészkerületben segédtiszt a kerületi elnök. A küldöttek közül a legidősebb cserkésztestvéreinket a budai és a pesti cserkészkerület adja, ők hárman vannak, 80-84 év között. 7-7-7 fő képvisel 30-tól 44-ig, a legszélesebb korosztály pedig 42 fővel a 25-29 évesek közül kerül ki. A negyedik kerületet egy fő képviseli.

statisztika_1

Az MCSSZ felekezeti összetétele az éves jelentésekben megadott csapatonkénti becsült arányszámok alapján azt mutatja, hogy a Nyugat-dunántúli térségben a legnagyobb a római katolikus cserkészek aránya, több mint 90 százalék, míg az ország északkeleti részében a reformátusok teszik ki a tagság felét, a katolikusok csupán 26 százalékot. Itt találjuk a legnagyobb számban az egyéb, vagy nem ismert felekezeti kötődésű fiatalokat. A görög katolikusok legtöbben a II. cserkészkerültben élnek, az összes adatot tekintve tíz százalékban vannak a keleti katolikusok követői, ezen kívül még az Észak-Alföld régióban mérhető számottevő jelenlétük. Evangélikus cserkészek alacsony arányban mindenütt élnek az országban kivéve a keleti széleket; Észak- és Dél-Alföldet. Arányát tekintve a római katolikus harmadik kerületünkben van a legnagyobb evangélikus közösség.

statisztika_2

Az éves felekezeti összetétel alakulása (2012-től) alapján elmondható, hogy a kevesebb, mint hétezres római katolikus tagság 2015-re közel ezer fővel gyarapodott, a reformátusok pedig a három évvel ezelőtti jelenlétüket közel 50 százalékban növelték a saját felekezetükben.

A Szövetség belépő (éves jelentésben először szereplő) és kilépő (éves jelentésben utoljára szereplő) tagjainak száma korosztályonként az elmúlt néhány évből (forrás: ECSET):statisztika_5statisztika_4A belépés főként kiscserkész és cserkész korosztályban történik, ez nem túl meglepő. Az viszont elgondolkodtató, hogy még a cserkész korosztályban mennyire sokan elhagyják a mozgalmat, vélhetőleg a középiskolába érkezve. Megfigyelhető, hogy már a kiscserkészeknél is nagyarányú a fluktuáció. A fordulópont a kószáknál következik be, ez az első olyan korosztály, ahol kevesebb a belépő, mint a mozgalmat elhagyó.