Segíteni a haladást minden területen

Május 18-án új elnöksége lesz a MCSSZ-nek. A VL interjút készített a küldöttgyűlés előtt a két jelölt csapattalAlább a Lélekben Hiszek Elnökség jelölt csapat (Ugron Ákos Gábor cst. elnökjelölt, Dr. Lendvay Endre cst. vezetőtisztjelölt és dr. Lacsny Márton st.ügyvezető elnök-jelölt) válaszait olvashatjátok.

VL: Egy mondatban, hogy foglalnátok össze az elnökségi, és személyes programotokat?

Lélekben Hiszek Elnökségi Jelöltek: Ahogy nevünkben is kifejeztük, alapértékeinknek megfelelő, a gyerekek számára vonzó, a társadalom felé hiteles, magas színvonalú cserkészmunka irányába szeretnénk segíteni a haladást minden területen.

VL: Milyen területeken terveztek változtatásokat, és milyen jellegűek ezek?

LHEJ: Jelen állapotában olyan a Magyar Cserkésszövetség mint egy doboz puzzle. Tudjuk mit kéne ábrázoljon, de még nincs összerakva, bár már itt-ott sejthető a kép. Az sem biztos, hogy minden elem megvan, és számos olyan is van, aminek csak a hátoldalát látjuk. Elsődleges célunk, hogy rendeződjék a kép, a mozaikok kerüljenek a helyükre, a hiányokat pedig pótoljuk.

Lényegesnek látjuk a keretek tisztázását és világos fókuszok artikulációját. A hangsúly a mi szemléletünk szerint a csapatokban folyó munkán, az őrsi életen, a nevelésen van. Ezt kell kiszolgálja minden. A VK-nak ehhez igazodva kell a képzésszerkezetét kialakítania,  az egyes képzéseit tartalommal feltöltenie, az OE/OT-nak hatékonyan kell lépni az EINK és a próbarendszerek legitimációjairányába, a megfelelő teameknek a kapcsolódó  módszertani eszközök bővítésén kell dolgozniuk és így tovább. A költségvetésben pedig a gyakorlati munka támogatásának ennek megfelelő súlyára kell törekedni. Az önmagukért való dolgokat, ha lennének ilyenek, le kell tisztogatni a rendszerről.

Látunk konkrét feladatot bőven, úgy a szervezeti, gazdálkodási, mint a mozgalmi, nevelési területeken, de még tárulhatnak fel újabb területek és átsúlyozódhatnak kérdések. Nagy a feladat, ezért a vezetők széles körével összefogva, egyeztetve szeretnénk haladni, bevonva jelenleg kevéssé aktívvezetői köröket és a lehetséges mértékig kikönnyítve a legaktívabb réteg feladatvállalását. Támogató, segítő funkcióként értelmezzük feladatunkat.

VL: Az elmúlt években rengeteg területen fejlődött a szövetség, mi az, amit tovább erősítenétek?

LHEJ: Az önfenntartásra törekvést és a kerületek támogatását pozitív törekvésnek tartjuk, de mindkét területen jelentős előrelépésekre van még szükség.

VL: Mi a legfontosabb célkitűzésetek a nevelés terén?

LHEJ: Emberebb embert, magyarabb magyart! Egységes, módszertani oldalról támogatott próbarendszerek, csapatok igényeit kielégítő vk-k. Példaadó vezetői munka minden szinten.

VL: Mi a tervetek az olyan konkrét projektekkel, ingatlanokkal, mint pl.: Nagykovácsi kastélykomplexum, BiPi villa, Miskolc és Kecskemét?

LHEJ: Hiányoljuk a listából a Sztrilich Parkot, mely e pillanatban rendezvény-térként igyekszik teljesíteni a ráeső feladatokat, de komoly beruházás lenne rajta indokolt. Ezt is egy világos koncepció mentén látjuk élhetőnek. De persze beszélnünk kellene a szombathelyi cserkészházról, és számos olyan ingatlanról is, amire szükségünk lenne, de nincs a birtokunkban. Ennyi téma komplexkezelést igényel, nem lehet elmismásolni. De konkrét kérdésre illik konkrét választ adni. Íme:  

A futó projekteket be kell fejezni, ugyanakkor a lehetséges korrekciók mértékéig egyeztetetten ki kell igazítani, a gyakorlati cserkészmunkát minél inkább támogató irányba. A felsorolt ingatlanok helyzete eltérő. Két csoportba sorolhatjuk őket. NK, MI, KK konkrét projekt, tehát futtatni kell a fenti elveknek megfelelően, ez nem is kérdés. A BiPi-villa, a Tömörkény utcai ingatlan hasznosítása a releváns kérdés e pillanatban. Utóbbinál bérleti jog megújítása is aktuális, ráadásul jelentős a felújítási igény is. Valahol egyszerre vicces, hogy az MCSSZ a saját székházának manzárdjában dolgozik, az EFOP munkaszervezetnek külön bérlünk ingatlant, a CSTVK-k bérelt helyre mennek, a Nánási meg sorsára vár…. Reménykedik, hogy nem árad a Duna, illetve egy-két rendezvénnyel próbálja magát fenntartani. Minden esetben elsődleges a funkciók tisztázása, az ennek megfelelő fejlesztések megtervezése és a szükséges források bevonásával a megvalósítás.

VL: Hol húzódik az önkéntesség, a költségtérítés és a fizetett munka határa? Időről időre felbukkan a fizetett elnökség javaslata. Ti hogy álltok ehhez a kérdéshez?

LHEJ: Nem támogatjuk a fizetett elnökség gondolatát. Félünk az MCSSZ HÖK-ösödésétől… 🙂  Fontosnak látjuk, hogy önkéntes, stabil egzisztenciájú, tapasztalt vezetés irányítsa ügyeinket, egy erős profi apparátusra támaszkodva.

VL: Hol látjátok a Magyar Cserkészszövetség helyét a társadalomban?

LHEJ: Magyarország meghatározó, legnagyobb ifjúságnevelő szervezeteként látjuk a MCSSZ-et.

VL: Ha megkapjátok a bizalmat és felhatalmazást, mi lesz az első teendőtök elnökségként?

LHEJ: Megköszönjük az OKGY-nak a bizalmat. Utána rögtön átadás átvétel következik majd a helyzet szisztematikus áttekintése és ezek tükrében a három éves ciklus részletes megtervezése egyeztetve a kerületekkel és az egyéb meghatározó testületekkel (pl. OT). Persze az akut kérdések gyors rendezése mellett. Itt a nyár a táborok, VK-k közeleg a következő cserkészév… Van feladat bőven, de bízunk benne, hogy minden tekintetben rendezett állapotokat vehetünk át.    

VL: Nem érzitek úgy, hogy túl nagy lehet a távolság a mozgalom jelenlegi élete és a ti tapasztalataitok között?

LHEJ: Nem. Aktívan benne élünk a cserkészetünk mindennapjaiban, része vagyunk a mozgalom “jelenlegi életének” több szinten is, sőt saját tapasztalatainkon túl gyermekeink megéléseire is támaszkodhatunk így többlet szempontokat tudunk a munkánkban megjeleníteni. Ha úgy vesszük tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy számos eddigi “jelenlegi életét” ismerhessük Az MCSSZ-nek. Így az egyes jelenségeknek a gyökerét és fejlődésének, mozgásának sz irányát is jobban érzékeljük.

VL: Nem jelent hátrányt az, hogy más korosztályt képviseltek?

LHEJ: Mi minden cserkészt képviselünk, nem egyik vagy másik mikrogenerációt (mert ugye tényleges generációs távolság alig-alig van). Meglátásunk szerint az életkorunk, életállapotunk, tapasztalatunk viszont inkább előnyt jelent. BiPi-nek sem jelentett hátrányt, hogy 50 évesen indította útjára a cserkész mozgalmat. Mi még nem is vagyunk 50 évesek. Bár Endre nemsokára az lesz… :-) Előnyös az is, hogy az ujjáalakulás óta eltelt időt személyes megélésként ismerhetjük.

VL: A véleménylistán is felmerült az egyértelmű pártpolitikai elköteleződésetek. Szerintetek ez nem fog visszaütni a szövetség életére, nem fogja sérteni a pártpolitikai függetlenségünket?

LHEJ: Nincs pártpolitikai elköteleződésünk, így ez a veszély nem valós. Belátjuk, hogy valamivel kell támadni minket. Megadással elviseljük, de ez nem változtat azon a tényen, hogy nincs ilyen veszély, sőt épp a megszerzett tapasztalatok miatt tudunk jobban ellenállni, ha a befolyásolás bármilyen szándéka megjelenne.